Địa chỉ: Số nhà 256, tổ 4, thôn 8, xã Long Hà
huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
0982830160 – 0949158267 – 0945405964 – 0977110002
hiemmuonbasau@gmail.com.

Lưu ý: Huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước được tách ra từ huyện Bù Gia Mập kể từ ngày 11 tháng 5 năm 2015. Hiện nay Google Maps chưa cập nhật theo địa chỉ mới (huyện Phú Riềng, Bình Phước) mà vẫn thể hiện địa chỉ cũ (huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) như bên –>